Какво е Pop!Ed?

Pop!Ed е софтуер, който интегрира функциите на добавената реалност (Augmented Reality) в традиционния начин на възприемане на информация, благодарение на който процесът на учене и възприемане става по-достъпен и по-интересен.

Когато бяхме ученици, все повече ни правеше впечатление, че много от нашите съученици се затрудняват да възприемат учебния материал, единствено чрез текст, придружен с двуизмерни визуализации. Именно затова разработихме leARn.

Концепцията на Pop!Ed отразява нашето разбиране, че за да бъде учебният процес максимално ефективен, трябва да се построи симбиоза между най-доброто от виртуалния и реалния свят.

Когато става въпрос за образование, хартиените учебници и смартфоните, са двете неща, които най-много успяват да задържат вниманието на тийнейджърите. Pop!Ed свързва камерата на телефона с учебника, използвайки добавена реалност (augmented reality), за да разшири диаметъра на погледа на учениците, отвъд тънкия шрифт и диоптъра на учебниците.

Как работи Pop!Ed?

Благодарение на leARn, когато сканирате с камерата на своя смартфон текст или двуизмерна визуализация от учебника, пред Вас се появява 3D визуализация със звукови елементи, която съдържа всеки нужен детайл.

Представете си, че в час по биология изучавате сърцето с всичките му аорти и възли, които често остават абстрактни понятия в главата на ученика. Влезте в Pop!Ed и сканирайте с камерата на смартфона текста или изображението. След няколко секунди на екрана на Вашия смартфон ще се появи 3D модел на сърцето, съдържащ всеки нужен детайл. Разглеждайки 3D модела, за всички, особено за учениците е много по-лесно и бързо да разберат как изглежда сърцето, как се казва и къде се намира всяка негова част, както и каква е нейната функция.

Добавената реалност, както и детайлните и разнообразни 3D модели, правят възможно интегрирането на софтуера за всякакъв учебен материал, без значение дали става въпрос за 3D модели на сърцето, кръвоносната система, някоя историческа крепост, геометрична фигура или химично съединение.

Pop!Ed and Javery Team